18. 4. 2010

Poděkování výboru Klubu H+Z odstupujícímu členovi Jiřímu Novotnému

PhDr. Karel Pavlištík, předseda Klubu H+Z
Výbor Klubu H+Z děkuje svému odstupujícímu členovi Jiřímu Novotnému za dlouholetou práci při organizaci činnosti klubu. Poděkování patří zejména za jeho člověčenství s nímž výrazně přispěl k ukotvení filozofie Klubu H+Z a budování sociální sítě, která ke členství v Klubu H+Z přivedla zajímavé, tvořivé a inspirativní osobnosti. V neposlední řadě pak výbor Klub H+Z děkuje za předané informace - ať už to byla osobní svědectví, vzpomínky nebo fotografie, písemné dokumenty či hmotné doklady. Věříme, že po odstoupení Jiřího Novotného z úzkého organizačního okruhu Klubu H+Z jeho podíl na činnosti nebude nijak omezen ani zúžen a bude pokračovat i nadále.

Žádné komentáře: