3. 1. 2017

Cestovatelé Hanzelka a Zikmund - sběratelská kolekce 9 DVD

Společnost Filmexport Home Video od roku 1993 vydává a distribuuje filmy na DVD nosičích, nakupuje televizní práva a video práva v zahraničí k programům všech žánrů - celovečerní, dětské, dokumentární filmy a seriály. Nejvýznamnější součástí vydavatelské a distribuční činnosti jsou archivní české filmy, které patří do "ZLATÉHO FONDU ČESKÉ KINEMATOGRAFIE". Filmexport Home Video vydal na DVD nosičích také sběratelskou kolekci 9 DVD cestovatelské dvojice Hanzelka a Zikmund. Podrobně prohlížejte zde

19. 12. 2016

Vzpomínka na Helenu Šťastnou-Bübelovou

Blanka Cekotová, 19. 12. 2016 Helena Šťastná-Bübelová se narodila 24.7.1920 v Berlíně českým rodičům a v roce 1937 se rodina přestěhovala do Čech. Výtvarně nadaná Helena nemohla v Protektorátě studovat na Akademii výtvarných umění, proto pracovala v reklamě. Za války se vdala za motocyklového závodníka Jana Lukeše a seznámila se s cestovateli, manželi Škulinovými. Pomáhala jim při jejich přednáškách o Africe a plánovali společnou expedici do Afriky. Protože Jan Lukeš zemřel při Pražském povstání v roce 1945, odjela 5.5.1946 na expedici do rovníkové Afriky s manželi Škulinovými jen Helena. V roce 1947 se společně s manželi Škulinovými usadili v Nairobi a zde zakládají reklamní fotoateliér Pegas, který se specializuje na pohlednice africké přírody a domorodých kmenů. Zde má Helena na starost kreslení reklamních poutačů do kin a pro jednotlivé podniky v Nairobi. Na konci roku 1947 se setkávají a spřátelí s inženýry Hanzelkou a Zikmundem a společně podniknou výstup na Kilimandžáro. Po roce 1948 se Helena odmítla vrátit do České republiky a po sňatku s baťovcem Vladimírem Šťastným v roce 1953 jej doprovází na Madagaskar, kam je poslán do místní továrny Baťa. V roce 1964 se Helena Šťastná s manželem a třemi dětmi stěhuje do Francie a v Nice v 96 letech umírá. Celoživotní přátelství s inženýry Hanzelkou a Zikmundem přivedlo Helenu Šťastnou mnohokrát do Zlína, kde získala další přátele. Díky jejímu daru se rozrostly sbírky Archivu H+Z a také vznikly dvě samostatné výstavy afrických fotografií. Putovní výstava Černý kontinent, mapující šestou Škulinovu expedici a tvorbu ateliéru Pegas, byla vystavena na několika místech na Moravě a v Čechách. Pro svůj životní optimismus, elán a ochotu pomoci si získala obdiv pracovníků muzea i dětí, kterým při návštěvách zlínského muzea poutavě vyprávěla o svém pobytu v Africe. Pro mnohé byla Helena Šťastná inspirací, jak i v nelehkých podmínkách prožít život statečně a svobodně.

Zemřela paní Helena Šťastná-Bübelová

Blanka Cekotová, 19. 12. 2016 Začátkem prosince 2016 zemřela paní Helena Šťastná, účastnice šesté africké expedice Marie a Stanislava Škulinových z r. 1946 – 1950. Díky osobní iniciativě a daru paní Šťastné získalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2002 do svých sbírek vynikající fotodokumentaci, texty přednášek, několik tisíc snímků z celé Afriky a kolekci pohlednic z let 1927 až 1960. Paní Helena považovala Zlín za svůj ostrov duchovní pohody. Její dílo se těší všeobecnému respektu a bude i pro budoucí generace inspirací k odvaze poznat svět a neztratit lásku k rodné zemi.

19. 8. 2015

Valdis Brants z Lotyšska po stopách H+Z v Africe a JIžní Americe

V neděli 23. 8. 2015 od 12.00 do 16.00 hodin bude prezentovat fotografie z cesty po stopách H+Z v Africe a Jižní Americe pan Valdis Brants z Lotyšska. Výstava a automobil, kterým svoje cesty podnikl, bude k vidění před vchodem do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

1. 7. 2015

Ostatky Jiřího Hanzelky odpočívají v Třeboni

Místo posledního odpočinutí Jiřího Hanzelky je v Třeboni. Hrob rodiny Hanzelkovy navštívil člen KLUB H+Z ZLÍN, z.s. dr. Otakar Kanta a položil na hrob věneček jménem všech členů Klubu. Jiří Hanzelka zemřel 15. února 2003.
foto: Otakar Kanta

25. 6. 2015

Přehled oceněných fotografií VIII. ročníku - Co jsem viděl na svých cestách a ostatní přešli 2015

Kategorie jednotlivé barevné fotografie 1. místo: Ján Zahornacký „Na prechádzke“ 2. místo: Stanislav Domanský „Balerina“ 3. místo: Stanislav Navrátil „Fašank v Trnavě“ 3. místo: Stanislav Navrátil „Porcování tuňáka na Sicílii“ čestné uznání: Jaroslav Kvapil „Muž v černém“, Silvie Lečíková „Benátky – Aqua alta“, Ján Zahornacký „Živý medzi mrtvými“ Kategorie jednotlivé černobílé fotografie 1. místo: Stanislav Navrátil „Šachisti v harkánech“ 2. místo: Ján Zahornacký „Svatý Hostýn“ 3. místo: František Látal „Portrét“ Kategorie seriál černobílý 1. místo: Dušan Kimmer „Země nikoho“ čestné uznání: Stanislav Domanský „Taneční kreace“ Kategorie seriál barevný 1. místo: Stanislav Navrátil „Kácení třísetletých dubů“ 2. místo: Ján Zahornacký „Vlkolinec – Unesco“ 2. místo: Mgr. Miroslav Pilát „Čepice“ 3. místo: Silvie Lečíková „Benátské dveře“ čestné uznání: František Látal „Pole“ Kategorie junior 1. místo: Vendula Kudlíková „Malý velký“ 2. místo: Kristýna Snopková „Baletka“ 3. místo: Alena Krutinová „Plavkyně“ čestné uznání: Ester Kašparová „Maska“

Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli

Informace o výstavě z tradiční fotosoutěže najdete zde.

16. 7. 2014

Po rozkliknutí odkazu budete přesměrováni na FB věnovaný přípravě filmu s názvem Století Miroslava Zikmunda. Premiéra i ve Zlíně v září 2014. Století Miroslava Zikmunda

25. 6. 2014

Odhalení pamětní desky Hanzelkovy vily

Sagnerová Romana, Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín, www.stacionar.cz, rehabilitacnistac@tiscali.cz Srdečně zveme na slavnostní odhalení pamětní desky Hanzelkovy vily. Dům postavil známý český cestovatel Ing. Jiří Hanzelka. V roce 1958 jej daroval městu Zlínu, aby sloužil dětem. Odhalení desky se uskuteční v pátek 27.6.2014 ve 14.30 hodin u Hanzelkovy vily za přítomnosti zástupců statutárního města Zlín, Ing. Miroslava Zikmunda, členů Klubu H+Z, autora desky a dalších vzácných hostů.
Slavnostní odhalení je součástí zahradní slavnosti, kterou každoročně stacionář organizuje společně s o. s. Šance pro život na závěr školního roku.